หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 47 แรงม้าชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 6 ก.ย.56 24 ก.ย.56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 15 ก.ค.56 30 ก.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง 19 เม.ย.56 3 พ.ค.56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอส่งน้ำสถานีวิจัยท่าเชียด 18 เม.ย.56 3 พ.ค.56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ณ สถานีวิจัยเทพา 18 เม.ย.56 2 พ.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 19 กพ.56 4 มี.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 กพ.56 14 ก.พ.56
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 8 ม.ค.56 23 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 9 ม.ค.56 28 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อ Portable Colour พร้อมอุปกรณ์ 8 ม.ค.56 23 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 8 ม.ค.56 23 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อ Meat and bone saw 7 ม.ค.56 22 ม.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อ Texture Analuzer พร้อมอุปกรณ์ 11 ธ.ค.55 21 ธ.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง controlled environmental shaker 7 ธ.ค.55 21 ธ.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้อบความร้อนระบบใช้ไฟฟ้า 13 พ.ย.55 27 พ.ย.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้ทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 7 พ.ย.55 19 พ.ย.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง controlled environmental shaker 24 ต.ค.55 8 พ.ย.55
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บแมลง 3 ต.ค.55 18 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บแมลง 3 ต.ค.55 18 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้อบ(Oven)ความจุไม่น้อยกว่า 115 ลิตร 2 ต.ค.55 18 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 27 ก.ย.55 17 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถบรรทุกฟาร์ม (รถอีแต๋น) 27 ก.ย.55 16 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 26 ก.ย.55 11 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้ทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 21 ก.ย.55 10 ต.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 17 ก.ย.55 9 ต.ค.55

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th