หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2557
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล ราคากลาง 5 ก.ย.57 26 ก.ย.57
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล 24 มิ.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล ราคากลาง 9 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ราคากลาง 3 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร 28 พ.ค.57 12 มิ.ย.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave สำหรับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 19 พ.ค.57 3 มิ.ย.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Freezer อุณหภูมิ -20 C ถึง -40 C 19 พ.ค.57 3 มิ.ย.57
รายละเอียดเพิ่มเติมรายการปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อาคาร 1 4 มี.ค.57 -
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 135 ชุด 3 มี.ค.57 17 มี.ค.57
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อาคาร 1 25 ก.พ.57 -
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อาคาร 1 ราคากลาง 17 ก.พ.57 11 มี.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก) ราคากลาง 22 ม.ค.57 10 ก.พ.57
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องทำผลิตภัณฑ์   22 พ.ย.56 9 ธ.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา   20 พ.ย.56 2 ธ.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์   31 ต.ค.56 14 พ.ย.56
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA   9 ต.ค.56 28 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำผลิตภัณฑ์   7 ต.ค.56 21 ต.ค.56
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 47 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   4 ต.ค.56 -
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส   26 ก.ย.56 21 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อตู้บ่มเชื้อความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร   1 ต.ค.56 15 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาโพลีเมอเรส   26 ก.ย.56 14 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง   25 ก.ย.56 10 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติ   24 ก.ย.56 9 ต.ค.56
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำที่ปราศจากไอออน   11 ก.ย.56 26 ก.ย.56

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th