หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2558
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ   6 ต.ค.58  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ ราคากลาง 25 ก.ย.58 13 ต.ค.58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือชุดปฎิบัติการหาค่า pF Curve ในดิน ราคากลาง 21 ส.ค.58 2 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตวรจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก (ระยะ 3)   7 ก.ค.58  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก (ระยะ 3) ราคากลาง 15 มิ.ย.58 29 มิ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   20 พ.ค.58  
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 99 ชุด ราคากลาง 7 พ.ค.58 19 พ.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   28 เม.ย.58  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ราคากลาง 9 เม.ย.58 27 เม.ย.58
รายละเอียดเพิ่มเติทวันที่ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการปรับปรุงพื้นที่หน้าหน่วยอาคารฯเป็นห้องทำงานหน่วยการเจ้าหน้าที่ ตามเอกสารสอบราคาอ้างอิง เลขที่ จ.3/2558   8 ม.ค.58  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่หน้าหน่วยอาคารฯเป็นห้องทำงานหน่วยการเจ้าหน้าที่ ราคากลาง 25 ธ.ค.57 14 ม.ค.58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพืชศาสตร์เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก (ระยะที่2) ราคากลาง 13 พ.ย.57 3 ธ.ค.57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล ราคากลาง 4 พ.ย.57 24 พ.ย.57
ประกาศสอบราคาซื้อสถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ ราคากลาง 17 ต.ค.57 30 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมระบบกล้องดิจิตอล ราคากลาง 17 ต.ค.57 28 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ราคากลาง 15 ต.ค.57 27 ต.ค.57
ประกาศแก้ไขเครื่องฟลูออโรมิเตอร์   3 ต.ค .57 17 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟลูออโรมิเตอร์ ราคากลาง 30 ก.ย.57 17 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม (Nano Drop) ราคากลาง 26 ก.ย.57 15 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องย่อยโปรตีน ราคากลาง 23 ก.ย.57 10 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ราคากลาง 22 ก.ย.57 7 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ FUME SCRUBBER ราคากลาง 22 ก.ย.57 7 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อสถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ ราคากลาง 19 ก.ย.57 2 ต.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน ราคากลาง 19 ก.ย.57 2 ต.ค.57

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th