หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2559
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
รายละเอียดเพิ่มเติมวันดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่-ท่าข้าม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.8/2559   9 ก.ย.59  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่-ท่าข้าม คณะทรัพยากรธรรมชาติ ราคากลาง 23 ส.ค.59 6 ก.ย.59
รายละเอียดเพิ่มเติมวันดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการปรับปรุงห้อง 136 และห้องเก็บเอกสารเป็นห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.6/2559 26 พ.ค.59  
รายละเอียดเพิ่มเติมวันดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการก่อสร้างป้ายสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.5/2559 19 พ.ค.59  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง 136 และห้องเก็บเอกสารเป็นห้องสำงานเลขานุการคณะฯ ราคากลาง 13 พ.ค.59 31 พ.ค.59
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ราคากลาง 27 เม.ย.59 23 พ.ค.59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย อาคาร 2,3 (ห้อง 260,3304,3305,3307) ราคากลาง 19 เม.ย.59 13 พ.ค.59
ประกาศจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร ราคากลาง 25 มี.ค.59 5 เม.ย.59
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงดินเป็นอาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 18 ก.พ.59 2 มี.ค.59
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ราคากลาง 7 ม.ค.59 22 ม.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือชุดปฏิบัติการหาค่า pF Curve ในดิน ราคากลาง 20 พ.ย.58 1 ธ.ค.58
ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ   6 ต.ค.58  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำ ราคากลาง 25 ก.ย.58 13 ต.ค.58
ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาสารพันธุกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4 ก.ย.58 16 ก.ย.58
ประกาศกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3 ก.ย.58 16 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องย่อยไนโตรเจน และเครื่องกลั่นไนโตรเจน) ราคากลาง 25 ส.ค.58 9 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย ราคากลาง 25 ส.ค.58 8 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนและแบคทีเรีย (Illuminated Incubator) ราคากลาง 24 ส.ค.58 4 ก.ย.58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดดูดการกลืนแสง ราคากลาง 24 ส.ค.58 4 ก.ย.58

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th