หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2560
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ   6 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง 417 , 418 อาคาร 1 และห้อง 365 อาคาร 2 ราคากลาง 7 ก.ค. 60 27 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อเซนตริฟิวส์ 1 เครื่อง   7 ก.ค. 60 20 ก.ค. 60
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดไม้สะเดา   27 มิ.ย. 60  
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดไม้ยางพารา   27 มิ.ย. 60  
ประกาศการขายทอดตลาดไม้สะเดา   1 มิ.ย. 60 26 มิ.ย.60
ประกาศการขายทอดตลาดไม้ยางพารา   1 มิ.ย. 60 26 มิ.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2   19 พ.ค. 60  
รายละเอียดเพิ่มเติมวันดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียด รายการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.2/2560   2 พ.ค. 60  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   24 เม.ย. 60  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 ราคากลาง 18 เม.ย. 60 8 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 142 ชุด 10 เม.ย. 60  
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 142 ชุด ราคากลาง 20 มี.ค. 60 7 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 18 รายการ ราคากลาง 21 ก.พ. 60 8 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบรรจุสเปรย์กระป๋องกึ่งอัตโนมัติ ราคากลาง 6 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ราคากลาง 6 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   1 ก.พ. 60  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารขยายพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 13 รายการ ราคากลาง 25 ม.ค. 60 8 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี ราคากลาง 19 ม.ค. 60 2 ก.พ. 60
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง   12 ต.ค.59  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ราคากลาง 11 ต.ค.59 21 ต.ค.59
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน   11 ต.ค.59  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง ราคากลาง 10 ต.ค.59 20 ต.ค.59
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง   7 ต.ค.59  
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อ Growth chamber   4 ต.ค.59  
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสำหรับแยกโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ ราคากลาง 4 ต.ค.59 17 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง ราคากลาง 4 ต.ค.59 17 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ราคากลาง 4 ต.ค.59 17 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ดูดควัน ราคากลาง 4 ต.ค.59 17 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ราคากลาง 4 ต.ค.59 17 ต.ค.59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่-ท่าข้าม คณะทรัพยากรธรรมชาติ   28 ก.ย.59  
ประกาศสอบราคาซื้อ Growth chamber ราคากลาง 27 ก.ย.59 10 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง ราคากลาง 16 ก.ย.59 6 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบการพ่นสารฆ่าแมลงชนิดแนวนอน ราคากลาง 15 ก.ย.59 3 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด ราคากลาง 15 ก.ย.59 3 ต.ค.59
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน ราคากลาง 15 ก.ย.59 4 ต.ค.59

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th