หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ปีงบประมาณ: 2562 | 2561 | 2560 | เก่า

ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ ข้อมูลราคากลาง เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตากและเตรียมดิน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127463654) ราคากลาง 3 ม.ค.62 14 ม.ค.62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเกษตร ม.อ.(เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กขนาด ๒๕.๐๐ X ๕๔.๐๐ ม.) ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 8 ต.ค.61 19 ต.ค.61

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th