หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2561
ปีงบประมาณ: 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกล้องจุลทรรศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอชนิดกระบอกตาคู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๕ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th