หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2562
ประจำปี 2562 | 2561

ประจำปี 2562
รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสถานีตรวจวัดอากาศ 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะเพื่อการผลิตและการวิจัยพืชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์5รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047205722)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047130367)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผา 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047048307)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62027324903)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127101234)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตากและเตรียมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127463654)

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th