สายตรงคณบดีการจัดการความรู้แผนผังเว็บไซต์

ตารางปฏิบัติงานผู้บริหาร

CALENDAR ใหม่ (เริ่มใช้ มกราคม 2560)

ข้อดี Google Calendar > สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ ใช้ปฏิทินร่วมกันได้ สามารถใช้บริการนี้ได้ทุกที่ สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านโทรศัพท์ได้
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    ตุลาคม   2562