Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง(ดู : 393)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง

> ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ

> ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

> มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

     

วันที่ลงข่าว 25    มกราคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    สิงหาคม   2561