Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำการศึกษา 2560(ดู : 353)


เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ : [คลิก]

เอกสารแนบ :[ รายละเอียด ]
วันที่ลงข่าว 14    กรกฎาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    กรกฎาคม   2561