Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ(ดู : 341)


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ ประจำปี  2560


เอกสารแนบ :[ รายละเอียด ]
วันที่ลงข่าว 01    สิงหาคม   2560
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    สิงหาคม   2561