Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมการตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561(ดู : 610)


รายละเอียด คลิกที่นี่

ส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ใบสมัคร คลิกที่นี่

วันที่ลงข่าว 18    กรกฎาคม   2561
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 19    มีนาคม   2562