Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
ขอเชิญเข้าร่วมงาน FNR Career Day 2019 : Find your work, Fly to work(ดู : 323)

      โครงการ FNR Career Day 2019 : Find your work, Fly to work จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. บริเวณลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยฯ

      งานนี้รวบรวม หน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการกว่า 20 แห่ง ที่มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ พนักงานส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ สัตวบาลฟาร์ม สัตวบาลส่งเสริม พนักงานขายผลิตภัณฑ์ นักวิชาการประมง เป็นต้น และพบกับการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาต่อในต่างประเทศ (Work and Study) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที ลุ้นรับของรางวัล "บัตรรับประทานชาบู" และของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน

อย่าลืมเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครงานไว้ให้พร้อม พร้อมก่อนมีสิทธิ์ก่อน งานนี้ จัดเต็ม พลาดไม่ได้ บอกเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

โทร 0 7428 6050-1 (ภายใน 6050-1)


วันที่ลงข่าว 14    มีนาคม   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    กรกฎาคม   2562