Document
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
สงกรานต์นี้ ...สีพาสเทล ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒(ดู : 115)

เรียน   ทุกท่าน

    ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร นักศึกษา ชาวทรัพย์ฯ สืบสานประเพณี

                  สงกรานต์นี้ ...สีพาสเทล  

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.  ณ ลานไทร อาคาร ๓ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน   ร่วมจัดภัตตาหาร / สังฆทาน

๐๙.๔๕ น. พิธีสงฆ์

๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

๑๑.๐๐ น.  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

                รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา กล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงาน

                สรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้ร่วมงาน

                รำวงร่วมสมัยโดยวงดนตรีทรัพย์จาง

                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

                ชาวทรัพย์ร่วมจิตอาสาปรับสถานที่จัดงานให้เป็นระเบียบ

ศรีนรา  แมเร๊าะ


วันที่ลงข่าว 10    เมษายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    สิงหาคม   2562