Document
[ ข่าวกิจกรรม ]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(ดู : 422)

      เตรียมความพร้อมรับการประเมินตนเอง : EdPEx200  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีคณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณะทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับและรับฟังคำชี้แจงฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น. ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ


วันที่ลงข่าว 18    มิถุนายน   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2563