Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนมูบาดาลาปิโตรเลียม ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562(ดู : 213)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนมูบาดาลาปิโตรเลียม ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ลักษณะทุน

      เป็นทุนต่อเนื่อง เงินทุนเป็นค่าเทอม เทอมละ 18,000 บาทต่อเทอม รวมเงินทุน 144,000 บาทต่อทุน

คุณสมบัติ

  1. ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวาริชศาสตร์ 
  2. เป็นบุตรหลานชาวประมงที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประมง
  3. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งของบริษัท จังหวัด สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี
  4. ผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  5. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
  6. ไม่ผิดวินัยนักศึกษาระหว่างการรับทุนการศึกษา
  7. ต้องไม่เคยรับทุนการศึกษาจากโครงการอื่นๆ 

รับใบสมัคร : วันที่ 7 - 15 ต.ค. 62 ที่หน่วยกิจการนักศึกษา

ส่งใบสมัคร : วันที่ 16 - 17 ต.ค. 62 ที่หน่วยกิจการนักศึกษา

สัมภาษณ์ : วันที่ 18 ต.ค. 62 ที่ภาควิชาวาริชศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยกิจการนักศึกษา

0-7428-6050-1


วันที่ลงข่าว 04    ตุลาคม   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2563