[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
[ข่าวนักศึกษา] อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน
[ข่าวนักศึกษา] การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีกา
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม Big Cleaning Day 6 กุมภาพันธ์ 2561
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเห็ดหลินจือ
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึ
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri
ข่าวทั้งหมด >