[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศ
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสาขาความเป็นเลิศก
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเลขานุการ
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ความรู้ด้านการเกษตรโดยผู้จาหน่ายสินค้าโซนต้นไม้ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 ปี 2560
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม
ข่าวทั้งหมด >