[ข่าวสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช
[ข่าวนักศึกษา] เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประ
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศการขายทอดตลาดไม้ยางพารา
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไข ใบสมัครโซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
[ข่าวกิจกรรม] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี ให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย
ข่าวทั้งหมด >