สายตรงคณบดีการจัดการความรู้แผนผังเว็บไซต์

ONE STOP SERVICES

CALENDAR

ยกเลิกการใช้งาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถเข้าใช้งานตารางนัดหมายผู้บริหาร ได้จากหน้าแรก หัวข้อ IT SERVICES FNR

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    มิถุนายน   2560