Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ชิมเมลอน ชมแปลงปลูก ช๊อปเมลอนในราคาถูกพิเศษ อังคาร 23 ม.ค.61.... (ดู : 31)
กิจกรรม Big Cleaning Day 6 กุมภาพันธ์ 2561.... (ดู : 36)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (ดู : 20)
เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเห็ดหลินจือ.... (ดู : 120)
สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (ดู : 112)
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (ดู : 143)
พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560.... (ดู : 110)
เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง.... (ดู : 119)
Class to Market จากห้องเรียน สู่ตลาด ...เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ขายได้.... (ดู : 96)
ส่งมอบแพะพระราชทาน.... (ดู : 195)
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโล.... (ดู : 158)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560.... (ดู : 228)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 164)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย.... (ดู : 223)
ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559.... (ดู : 255)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน (ดู : 129)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 543)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 666)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 826)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 769)
อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560.... (ดู : 18)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึ.... (ดู : 230)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีกา.... (ดู : 2341)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 461)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 933)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 385)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 5427)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 485)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 613)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 712)
ค้นหา
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    มกราคม   2561