(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
Tabbed Content
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 (ดู : 17)
ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ (ดู : 142)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี และ ปี 2562 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ดู : 130)
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ตลาดเกษตร ม.อ.และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 (ปรับปรุง 24/8/61 เวลา 21.10 น.) (ดู : 215)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 (ดู : 225)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ และผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ (ดู : 196)
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 218)
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 197)
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ กับมะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 (ดู : 214)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายโซนปกติ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26 (ดู : 149)
จับฉลาก เลือกพื้นที่ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 134)
ประกาศรับสมัครพื้นที่ปกติด้วยตนเอง งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26 (ดู : 278)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ (ดู : 372)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 207)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก (ดู : 324)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1089)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1171)
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมการตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 461)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยกรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 909)
รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ (ดู : 232)
เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ดู : 1586)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ดู : 233)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 373)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1088)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 (ดู : 609)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ดู : 711)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู : 1317)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 647)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 6714)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 748)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 845)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 946)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 25    กันยายน   2561