(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายโซนปกติ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 20)
จับฉลาก เลือกพื้นที่ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 55)
ประกาศรับสมัครพื้นที่ปกติด้วยตนเอง งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 168)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ.... (ดู : 147)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 132)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก.... (ดู : 96)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทางไปรษณีย์ที่เอกสารได้รับเรียบร้อยแล้ว งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 96)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ.... (ดู : 132)
ตรวจสอบเงินคืนบัตรคูปองพิมพ์งาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560.... (ดู : 72)
ประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไข ใบสมัครโซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 514)
ขอเชิญชาวทรัพย์ฯ ทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ .... (ดู : 199)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 167)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (ดู : 298)
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 189)
ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (ดู : 208)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร (ดู : 108)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนแและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร (ดู : 161)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (ดู : 221)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 1125)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดู : 325)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา (ดู : 501)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร (ดู : 194)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 857)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 1058)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 925)
รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้.... (ดู : 139)
เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.... (ดู : 1017)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประ.... (ดู : 154)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ป.... (ดู : 288)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (ดู : 996)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (ดู : 545)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 623)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 1198)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 548)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 6066)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 664)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 766)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 871)
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ (ดู : 72)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี ให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 109)
การประชุมเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติ ด้านการเกษตรและเภสัชกรรม 5 มหาวิทยาลัย (ดู : 281)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดู : 206)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดู : 165)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 22    มิถุนายน   2561