Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ขอเชิญชาวทรัพย์ฯ ทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ .... (ดู : 22)
รับสมัครเยาวชนค่ายเกษตรกรตัวน้อย รุ่นที่ 4.... (ดู : 35)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 21)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (ดู : 93)
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 68)
ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (ดู : 109)
หอการค้าภาคใต้เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (ดู : 103)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์.... (ดู : 119)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแ.... (ดู : 75)
รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 103)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (ดู : 97)
สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (ดู : 184)
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (ดู : 244)
พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560.... (ดู : 170)
Class to Market จากห้องเรียน สู่ตลาด ...เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ขายได้.... (ดู : 162)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ดู : 152)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 726)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 746)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 892)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 827)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป และทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประ.... (ดู : 152)
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศ.... (ดู : 25)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 188)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (ดู : 545)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (ดู : 357)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 280)
อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560.... (ดู : 107)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 527)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 1056)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 452)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 5543)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 543)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 671)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 767)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 15    มีนาคม   2561