Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ได้รับรางวัล บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ประกาศการรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (รับสมัคร 3-6 ก.ค.60 ห้อง 139).... (ดู : 13)
ประกาศการรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัคร 3-6 ก.ค.60 ห้อง 139).... (ดู : 8)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากโซนปกติ 2560.... (ดู : 27)
บริษัท ไบโอไซ(ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASreml, และ BMS เพื่อการวิ.... (ดู : 9)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25.... (ดู : 123)
ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (ดู : 36)
งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (ดู : 194)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (ดู : 170)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (ดู : 167)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (ดู : 145)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (ดู : 250)
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (ดู : 157)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 245)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (ดู : 265)
รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 217)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (ดู : 329)
แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (ดู : 316)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (ดู : 283)
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (ดู : 174)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (ดู : 341)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (ดู : 441)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (ดู : 388)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (ดู : 388)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (ดู : 427)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (ดู : 300)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (ดู : 438)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (ดู : 443)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 410)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี และผู้ร่วมประดิษฐ์.... (ดู : 404)
น้ำหมักชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการพัฒนางานประเภทนวัตกรรม.... (ดู : 335)
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558.... (ดู : 467)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (ดู : 552)
เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (ดู : 341)
ตลาดเกษตร ม.อ.กับรางวัล ตลาดนัด น่าซื้อปี 2558.... (ดู : 469)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ส.... (ดู : 61)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทาง.... (ดู : 87)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (ดู : 357)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (ดู : 590)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (26 ก.ย.57 เปิดรับ.... (ดู : 1654)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา .... (ดู : 592)
ค้นหา
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    มิถุนายน   2560