Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ ค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลกในฝั่งทะเลอันดามัน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ.... (ดู : 37)
ตรวจสอบเงินคืนบัตรคูปองพิมพ์งาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560.... (ดู : 40)
ประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไข ใบสมัครโซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 368)
ขอเชิญชาวทรัพย์ฯ ทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ .... (ดู : 165)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 125)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (ดู : 219)
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 155)
ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (ดู : 174)
หอการค้าภาคใต้เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (ดู : 198)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์.... (ดู : 206)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแ.... (ดู : 159)
รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 192)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (ดู : 161)
สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (ดู : 273)
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (ดู : 363)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร (ดู : 47)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา (ดู : 774)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดู : 486)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 935)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 812)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 980)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 883)
เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.... (ดู : 677)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประ.... (ดู : 73)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ป.... (ดู : 213)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (ดู : 909)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (ดู : 472)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 596)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 1152)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 519)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 5910)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 625)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 736)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 830)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี ให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 32)
การประชุมเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติ ด้านการเกษตรและเภสัชกรรม 5 มหาวิทยาลัย (ดู : 191)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดู : 159)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (ดู : 86)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษาดูงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ 20 มี.ค.61 (ดู : 111)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561