(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ตลาดเกษตร ม.อ. องค์กรปลอดโฟม ระดับทอง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 55)
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ..... (ดู : 62)
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ กับมะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ .... (ดู : 50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายโซนปกติ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 69)
จับฉลาก เลือกพื้นที่ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 73)
ประกาศรับสมัครพื้นที่ปกติด้วยตนเอง งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 202)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ.... (ดู : 182)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 159)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก.... (ดู : 135)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทางไปรษณีย์ที่เอกสารได้รับเรียบร้อยแล้ว งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (ดู : 113)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ.... (ดู : 160)
ตรวจสอบเงินคืนบัตรคูปองพิมพ์งาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560.... (ดู : 82)
ประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไข ใบสมัครโซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (ดู : 553)
ขอเชิญชาวทรัพย์ฯ ทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ .... (ดู : 213)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 193)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการเกษตร (ดู : 126)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (ดู : 1193)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ดู : 167)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร (ดู : 65)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (ดู : 292)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดู : 365)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา (ดู : 530)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 874)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 1092)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 937)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยกรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 256.... (ดู : 279)
รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้.... (ดู : 174)
เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.... (ดู : 1186)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประ.... (ดู : 181)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ป.... (ดู : 314)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (ดู : 1026)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (ดู : 561)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (ดู : 641)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (ดู : 1220)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (ดู : 564)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... (ดู : 6107)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... (ดู : 682)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (ดู : 783)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (ดู : 895)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    กรกฎาคม   2561