(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
Tabbed Content
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 (ดู : 68)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ และผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ (ดู : 85)
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 113)
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 121)
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ กับมะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 (ดู : 130)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายโซนปกติ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26 (ดู : 100)
จับฉลาก เลือกพื้นที่ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 97)
ประกาศรับสมัครพื้นที่ปกติด้วยตนเอง งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26 (ดู : 225)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ (ดู : 258)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 174)
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก (ดู : 208)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทางไปรษณีย์ที่เอกสารได้รับเรียบร้อยแล้ว งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26 (ดู : 123)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (ดู : 194)
ตรวจสอบเงินคืนบัตรคูปองพิมพ์งาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ดู : 91)
ประกาศและข้อกำหนดและเงื่อนไข ใบสมัครโซนพิเศษ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 (ดู : 577)
กำหนดการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 413)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 261)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 506)
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมการตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 394)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยกรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 735)
รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ (ดู : 206)
เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ดู : 1549)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ดู : 203)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 337)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1054)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 (ดู : 580)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ดู : 667)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู : 1261)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 593)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 6484)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 716)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 806)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 920)
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all Galleries >
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    สิงหาคม   2561