Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ได้รับรางวัล บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ข่าวทั้งหมด >
Tabbed Content
กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ .... (ดู : 853)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (ดู : 35)
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 .... (ดู : 89)
ความรู้ด้านการเกษตรโดยผู้จาหน่ายสินค้าโซนต้นไม้ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 ปี 2560.... (ดู : 65)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย.... (ดู : 112)
ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559.... (ดู : 121)
นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม.... (ดู : 122)
ชี้แจงรายละเอียดอัตราค่าเช่าโดมส่วนกลางและต็นท์ (ชำระเฉพาะผู้สมัครโซนพิเศษ).... (ดู : 99)
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ประจำ.... (ดู : 1480)
ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (ดู : 66)
งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (ดู : 338)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (ดู : 240)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (ดู : 231)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (ดู : 202)
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (ดู : 295)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ (ดู : 147)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ (ดู : 365)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ดู : 243)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ดู : 150)
ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 504)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 700)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 1766)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี) (ดู : 676)
ค้นหา
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations


View all galleries >
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 25    กันยายน   2560