Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (จำนวนผู้เข้าชม : 45)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสถานีตรวจวัดอากาศ 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 26)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 55)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 73)
[ข่าวนักศึกษา] แจ้งความประสงค์รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 27 (สำหรับร้านค้า) (จำนวนผู้เข้าชม : 262)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะเพื่อการผลิตและการวิจัยพืชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 43)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 137)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน (จำนวนผู้เข้าชม : 103)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวนผู้เข้าชม : 111)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. และ สมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (จำนวนผู้เข้าชม : 531)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ! (จำนวนผู้เข้าชม : 144)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (จำนวนผู้เข้าชม : 151)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (จำนวนผู้เข้าชม : 342)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 125)
[ข่าวกิจกรรม] คณะทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และงานวิจัย ร่วมกับ National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (จำนวนผู้เข้าชม : 98)
[ข่าวกิจกรรม] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้คำปรึกษา แนะแนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (จำนวนผู้เข้าชม : 99)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 346)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 112)
[ข่าวกิจกรรม] คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวนผู้เข้าชม : 145)
[ข่าวกิจกรรม] ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวนผู้เข้าชม : 107)
Total 252 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    สิงหาคม   2562