Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 92)
[ข่าวกิจกรรม] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 47)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 375)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร (จำนวนผู้เข้าชม : 75)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักศึกษายุวเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 221)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 628)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (จำนวนผู้เข้าชม : 176)
[ข่าวนักศึกษา] ลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 210)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตากและเตรียมดิน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนผู้เข้าชม : 75)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างอาคารตากและเตรียมดิน (จำนวนผู้เข้าชม : 80)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 245)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ หีดฉิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวนผู้เข้าชม : 162)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมระดมสมองพัฒนาโจทย์วิจัยทุเรียนและทุเรียนพื้นบ้าน (จำนวนผู้เข้าชม : 151)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 241)
[ข่าวนักศึกษา] รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 283)
[ข่าวกิจกรรม] อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” (จำนวนผู้เข้าชม : 119)
[ข่าวนักศึกษา] รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 894)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจวัดภูมิอากาศอัตโนมัติ (Weather Station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 151)
[ข่าวกิจกรรม] วิทยาศาสตร์เกษตรคือชีวิต กับเด็กประถมแสงทอง (จำนวนผู้เข้าชม : 137)
[ข่าวกิจกรรม] วันนัดพบผู้ประกอบการ หรือ FNR Career day 2018 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. และโครงการ SIMPLE ภายใต้กรอบโครงการ Erasmus Plus (จำนวนผู้เข้าชม : 394)
Total 227 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    มกราคม   2562