Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 105)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะฯ ปี 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 31)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 24)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 130)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 87)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 47)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 33)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 107)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 93)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 22)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 62)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 59)
[ข่าวกิจกรรม] ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 103)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 130)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 47)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 41)
[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 28)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model.... (จำนวนผู้เข้าชม : 35)
Total 161 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 19    พฤษภาคม   2560