Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 61)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช".... (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร".... (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 142 ชุด.... (จำนวนผู้เข้าชม : 27)
[ข่าวกิจกรรม] ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 36)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 64)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 25)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 15)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model.... (จำนวนผู้เข้าชม : 16)
[ข่าวกิจกรรม] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.".... (จำนวนผู้เข้าชม : 12)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสรุปและรับทราบผลการประเมินของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 14)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกษตรกรตัวน้อยครั้งที่ 3 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 107)
[ข่าวนักศึกษา] ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 335)
[ข่าวนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 195)
[ข่าวกิจกรรม] บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12.... (จำนวนผู้เข้าชม : 43)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 37)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจั.... (จำนวนผู้เข้าชม : 453)
[ข่าวกิจกรรม] Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 29)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU).... (จำนวนผู้เข้าชม : 37)
Total 154 Record 1 2 3 4 5 6 7 8
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 27    มีนาคม   2560