Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 142)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 148)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 12)
[ข่าวกิจกรรม] คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณะทำงานจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวกิจกรรม] ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก เยี่ยมชมฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวนผู้เข้าชม : 14)
[ข่าวกิจกรรม] รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์) ชี้แจงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. (จำนวนผู้เข้าชม : 11)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (จำนวนผู้เข้าชม : 56)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (จำนวนผู้เข้าชม : 119)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวนผู้เข้าชม : 905)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (จำนวนผู้เข้าชม : 91)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะ (จำนวนผู้เข้าชม : 46)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 47)
[ข่าวนักศึกษา] ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 177)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 75)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 77)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (จำนวนผู้เข้าชม : 184)
[ข่าวนักศึกษา] กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (จำนวนผู้เข้าชม : 158)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดการ การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 499)
[ข่าวกิจกรรม] ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จำนวนผู้เข้าชม : 166)
[ข่าวกิจกรรม] FNR Career Day 2019 Find your work, Fly to work จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 98)
Total 240 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 14    มิถุนายน   2562