Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศการรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (รับสมัคร 3-6 ก.ค.60 ห้อง 139).... (จำนวนผู้เข้าชม : 17)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศการรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รับสมัคร 3-6 ก.ค.60 ห้อง 139).... (จำนวนผู้เข้าชม : 11)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 11)
[ข่าวกิจกรรม] "ALFABET MEETING" April 20 - 21, 2017.... (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] บริษัท ไบโอไซ(ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASreml, และ BMS เพื่อการวิ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 11)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 66)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25.... (จำนวนผู้เข้าชม : 124)
[ข่าวสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทาง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 89)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 36)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 195)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 88)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 78)
[ข่าวกิจกรรม] ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 172)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 59)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 52)
[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 37)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model.... (จำนวนผู้เข้าชม : 41)
[ข่าวกิจกรรม] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.".... (จำนวนผู้เข้าชม : 29)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสรุปและรับทราบผลการประเมินของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 21)
Total 156 Record 1 2 3 4 5 6 7 8
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 23    มิถุนายน   2560