Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 77)
[ข่าวกิจกรรม] นักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. นำเสนอข้อมูลวิจัยในการจัดการการระบาดของโรคกล้วยหิน (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (จำนวนผู้เข้าชม : 20)
[ข่าวกิจกรรม] สื่อมวลชนสัญจร "เบตง บนเส้นทางงานวิจัยเชิงพื้นที่" (จำนวนผู้เข้าชม : 10)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมงาน FNR Career Day 2019 : Find your work, Fly to work (จำนวนผู้เข้าชม : 106)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เสริมความรู้ IT : หัวข้อ "การใช้งาน PSU mail ผ่าน "Application บน SmartPhone" (จำนวนผู้เข้าชม : 45)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 22)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุมศึกษา สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะ (จำนวนผู้เข้าชม : 164)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะ (จำนวนผู้เข้าชม : 96)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (จำนวนผู้เข้าชม : 257)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 259)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (จำนวนผู้เข้าชม : 62)
[ข่าวนักศึกษา] ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 169)
[ข่าวนักศึกษา] การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 368)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการการรับนักนักศึกษายุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 266)
[ข่าวกิจกรรม] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 179)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 616)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (จำนวนผู้เข้าชม : 287)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 363)
Total 233 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 19    มีนาคม   2562