Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] วันนัดพบผู้ประกอบการ หรือ FNR Career day 2018 เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. และโครงการ SIMPLE ภายใต้กรอบโครงการ Erasmus Plus (จำนวนผู้เข้าชม : 37)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 และจองเวลาสอบสัมภาษณ์ (จำนวนผู้เข้าชม : 189)
[ข่าวกิจกรรม] ความร่วมมือกับต่างประเทศ (จำนวนผู้เข้าชม : 24)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวนผู้เข้าชม : 31)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ดร.นฤมล พฤกษา ได้รับรางวัล The Great Supporter ในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (จำนวนผู้เข้าชม : 29)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (จำนวนผู้เข้าชม : 72)
[ข่าวกิจกรรม] คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Yong Smart Farmer (จำนวนผู้เข้าชม : 36)
[ข่าวกิจกรรม] ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมหารือคณะทำงานทีมวิทยากรในการให้ความรู้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Yong Smart Farmer (จำนวนผู้เข้าชม : 41)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] FNR Career Day 2018 กลับมาอีกครั้ง (จำนวนผู้เข้าชม : 64)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (จำนวนผู้เข้าชม : 58)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเกษตร ม.อ. (เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กขนาด ๒๕.๐๐ x ๕๔.๐๐ ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนผู้เข้าชม : 74)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และทุนทำงานแลกเปลี่ยน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (จำนวนผู้เข้าชม : 330)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 391)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423 (จำนวนผู้เข้าชม : 143)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 326)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกรุเศรณี และ ปี 2562 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (จำนวนผู้เข้าชม : 300)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมตัวอย่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 1195)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 424)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ และผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 412)
[ข่าวกิจกรรม] ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศไต้หวัน (จำนวนผู้เข้าชม : 228)
Total 208 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤศจิกายน   2561