Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] รำลึกวันก่อตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ &ร่วมสานสายใย “ยัง” ผูกพัน (จำนวนผู้เข้าชม : 25)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนมูบาดาลาปิโตรเลียม ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 35)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 67)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม และดร.ขวัญตา ขาวมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (จำนวนผู้เข้าชม : 81)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม (จำนวนผู้เข้าชม : 108)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สายใยยังผูกพันธ์ 12 กันยายน 2562 ร่วมแสดงมุทิตาจิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้สรรสร้างคุณูปการแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวนผู้เข้าชม : 98)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตลาดเกษตร ม.อ. และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง 23 ส.ค.62 (จำนวนผู้เข้าชม : 127)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ (จำนวนผู้เข้าชม : 68)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (จำนวนผู้เข้าชม : 200)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสถานีตรวจวัดอากาศ 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 105)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (จำนวนผู้เข้าชม : 235)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 238)
[ข่าวนักศึกษา] แจ้งความประสงค์รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 27 (สำหรับร้านค้า) (จำนวนผู้เข้าชม : 421)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะเพื่อการผลิตและการวิจัยพืชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 115)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 228)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จำนวนผู้เข้าชม : 206)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. และ สมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. (จำนวนผู้เข้าชม : 739)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญเข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันโรคเหี่ยวกล้วยด้วยวิธีผสมผสาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ! (จำนวนผู้เข้าชม : 221)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (จำนวนผู้เข้าชม : 330)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ (จำนวนผู้เข้าชม : 459)
Total 257 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    ตุลาคม   2562