Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม 1 รายการ (จำนวนผู้เข้าชม : 0)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127412990) (จำนวนผู้เข้าชม : 0)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127316701) (จำนวนผู้เข้าชม : 7)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิลของสารละลายในไมโครเพลท ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127262749) (จำนวนผู้เข้าชม : 7)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หากากใยและเยื่อใยอาหาร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127265412) (จำนวนผู้เข้าชม : 4)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมในระดับนาโน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017123574) (จำนวนผู้เข้าชม : 8)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017115901) (จำนวนผู้เข้าชม : 5)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127265543) (จำนวนผู้เข้าชม : 6)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนผู้เข้าชม : 8)
[ข่าวกิจกรรม] กิจกรรม Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563 (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ถนนดินลูกรังบดอัดพร้อมคูระบายน้ำ) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127332011) (จำนวนผู้เข้าชม : 16)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระบบการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127289230) (จำนวนผู้เข้าชม : 15)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดขาวในน้ำนม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 10)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผนังตาข่ายเหล็กถักขนาด ๒" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนผู้เข้าชม : 8)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบ 2/2563 (จำนวนผู้เข้าชม : 50)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127316701) (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวกิจกรรม] ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยือนสถานีวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 8)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข (จำนวนผู้เข้าชม : 32)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117277889) (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นไนโตรเจน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127319888) (จำนวนผู้เข้าชม : 15)
Total 318 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2563