Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ตำรวจภูธรภาค 9 เยี่ยมชม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 9)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (จำนวนผู้เข้าชม : 247)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 29)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 20)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 16)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 63)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] หอการค้าภาคใต้เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 50)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 710)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก.... (จำนวนผู้เข้าชม : 18)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 57)
[ข่าวนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 303)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 33)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 217)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 46)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 633)
[ข่าวนักศึกษา] อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 62)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (จำนวนผู้เข้าชม : 49)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเห็ดหลินจือ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 160)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (จำนวนผู้เข้าชม : 146)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (จำนวนผู้เข้าชม : 187)
Total 178 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2561