Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 151)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (จำนวนผู้เข้าชม : 49)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (จำนวนผู้เข้าชม : 78)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 103)
[ข่าวนักศึกษา] การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีกา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 1377)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 73)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 64)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Class to Market จากห้องเรียน สู่ตลาด ...เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ขายได้.... (จำนวนผู้เข้าชม : 57)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ส่งมอบแพะพระราชทาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 144)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 121)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 184)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 118)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 183)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 218)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 202)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 111)
[ข่าวกิจกรรม] "ALFABET MEETING" April 20 - 21, 2017.... (จำนวนผู้เข้าชม : 77)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 112)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 229)
Total 165 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 08    ธันวาคม   2560