Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนแและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต.... (จำนวนผู้เข้าชม : 46)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 87)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] จับฉลาก เลือกพื้นที่ผู้มีสิทธิจำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (จำนวนผู้เข้าชม : 37)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช.... (จำนวนผู้เข้าชม : 17)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 1 หลัง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 20)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการและการจัดการผลผลิตทางการเกษตร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 73)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรับสมัครพื้นที่ปกติด้วยตนเอง งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (จำนวนผู้เข้าชม : 150)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 63)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... (จำนวนผู้เข้าชม : 303)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 477)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 131)
[ข่าวนักศึกษา] รับเงินคืนคูปอง ช้าอดหมดสิทธิ์ ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้.... (จำนวนผู้เข้าชม : 123)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาพื้นที่โซนพิเศษ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26.... (จำนวนผู้เข้าชม : 107)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า รางวัลนำเสนองานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ระดับดีมาก.... (จำนวนผู้เข้าชม : 84)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทางไปรษณีย์ที่เอกสารได้รับเรียบร้อยแล้ว งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 26.... (จำนวนผู้เข้าชม : 86)
[ข่าวสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 177)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช.... (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวกิจกรรม] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี ให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 98)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 116)
[ข่าวนักศึกษา] เชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑.... (จำนวนผู้เข้าชม : 947)
Total 212 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    มิถุนายน   2561