Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 456)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15.... (จำนวนผู้เข้าชม : 104)
[ข่าวกิจกรรม] การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 93)
[ข่าวกิจกรรม] การคัดเลือกนักกีฬาแข่งขันทักษะการพูดส่งเสริมทางการเกษตร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 112)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 590)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 111)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการทำการเกษตรของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 99)
[ข่าวกิจกรรม] บุคคลภายนอก ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 66)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุม Matching Model ระหว่างเกษตรและผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 65)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 257)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 368)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 460)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (จำนวนผู้เข้าชม : 325)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (จำนวนผู้เข้าชม : 226)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (จำนวนผู้เข้าชม : 397)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 765)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 495)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 26(1/2559).... (จำนวนผู้เข้าชม : 172)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้วย การใช้โปรแกรม Microsoft Word ครั้งที่ 2/2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 198)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเกษตรกรตัวน้อย ครั้งที่ 2 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 165)
Total 163 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    พฤศจิกายน   2560