Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] นายปฐมพงศ์ วงศ์เลี้ยง เข้ารับมอบเครื่องยอดเมล็ดพันธุ์ โดยบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จ.สระบุรี เ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 92)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 925)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 288)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (จำนวนผู้เข้าชม : 345)
[ข่าวนักศึกษา] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 382)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (จำนวนผู้เข้าชม : 236)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 487)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 503)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15.... (จำนวนผู้เข้าชม : 111)
[ข่าวกิจกรรม] การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 96)
[ข่าวกิจกรรม] การคัดเลือกนักกีฬาแข่งขันทักษะการพูดส่งเสริมทางการเกษตร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 120)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 659)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 118)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการทำการเกษตรของเกษตรกรในตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 106)
[ข่าวกิจกรรม] บุคคลภายนอก ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 69)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุม Matching Model ระหว่างเกษตรและผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 71)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 265)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร งานวันมหิดล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 376)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในวันมหิดล ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 507)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล .... (จำนวนผู้เข้าชม : 337)
Total 169 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2561