Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจทั่วไป จำนวน 14 คน .... (จำนวนผู้เข้าชม : 56)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการศึกษาดูงาน 5ส เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 59)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 421)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 499)
[ข่าวกิจกรรม] กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 181)
[ข่าวกิจกรรม] โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ มาศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ และตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 134)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 122)
[ข่าวกิจกรรม] อนาคตการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในศตวรรษที่ 21 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 99)
[ข่าวกิจกรรม] งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “M.... (จำนวนผู้เข้าชม : 119)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (จำนวนผู้เข้าชม : 336)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 500)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 476)
[ข่าวกิจกรรม] คณะกรรมการ 5 ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 167)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีมอบทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 121)
[ข่าวกิจกรรม] "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอยได้ในวันนี้".... (จำนวนผู้เข้าชม : 160)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการ Happy University.... (จำนวนผู้เข้าชม : 110)
[ข่าวกิจกรรม] คณะทรัพยากรธรรมชาติ และชาวตลาดเกษตร ม.อ. จัดกิจกรรม "วันเด็ก ประจำปี 2559" .... (จำนวนผู้เข้าชม : 119)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 168)
[ข่าวกิจกรรม] อบรมให้ความรู้กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
Total 163 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    พฤศจิกายน   2560