อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
158, 159
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โปรแกรม วันเวลา จำนวน / จำนวนรับ
MS Word 2016 วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 39 / 55
MS Word 2016 วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 34 / 55
MS Word 2016 วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 1 / 55
MS Word 2016 วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 0 / 55
MS PowerPoint 2016 วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 36 / 55
MS PowerPoint 2016 วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 42 / 55
MS PowerPoint 2016 วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 1 / 55
MS PowerPoint 2016 วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 0 / 55
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 47 / 55
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 37 / 55
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 10 / 55
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 0 / 55

ระบบลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่