<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

ผีเสื้อ

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus chinensis
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Caryophyllaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Dianthus
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : Pink, Indian pink, China pink, Rainbow pink, ผีเสื้อ

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) ผีเสื้อเป็นไม้ดอกสกุลเดียวกับ คาร์เนชั่น มีดอกสวยงามสะดุดตา โดยมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ ส่วนใหญ่มีดอกสีชมพู จึงได้ชื่อว่า pink
ผีเสื้อ กับ คาร์เนชั่น นั้นมีข้อแตกต่างที่พอจะใช้สังเกตได้คือ

    1.ดอกผีเสื้อไม่มีกลิ่น
    2.ใบของผีเสื้อมีแผ่นใบกว้างกว่า ของคาร์เนชั่น
    3.ใบของคาร์เนชั่นมีสีเขียวอมเทาเงิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) ผีเสื้อ นั้นลักษณะโดยทั่วไป สูงประมาณ 10-15 นิ้ว ขึ้นเป็นพุ่ม ใบมีสีเขียวแก่ ลักษณะใบยาวปลายเรียวแหลม ขอบใบทั้งสองข้างมักจะโค้งเข้าหากลางใบเล็กน้อย ทำให้มีลักษณะคล้ายร่องน้ำ ใบจะออกเป็นคู่แบบสลับ โดยใบจะหุ้มรอบข้อทำให้ส่วนข้อมีลักษณะบวมโต ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะจัก ๆ คล้ายฟันปลาหรือ ฟันเลื่อย กลีบหุ้มดอก มีลักษณะรวมติดกันเป็นกรวยหุ้มกลีบดอกไว้ ดอกมีขนาดตั้งแต่ 2.5-3 นิ้ว สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว ชมพู แดง แดงอมม่วง และอาจมีสองสีในดอกเดียวกันก็ได้

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) เมล็ด เป็นวิธีที่นิยมที่สุด
arrow1.gif (56 bytes) การปักชำกิ่ง
arrow1.gif (56 bytes) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พันธุ์ที่ใช้ปลูก

arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ Bravo ดอกมีสีแดงเข้ม
arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ China Doll ดอกสีแดงเข้มแต้มขาว กลีบดอกซ้อน
arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ Snowflake ดอกสีขาว
arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ Snowfire เป็นลูกผสม ดอกมีสองสี คือ มีสีขาวเป็นพื้น ตรงใจกลางดอกมีสีแดง
arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ ในชุด Charm siries คือ Coral Charm มีสีชมพู, Crimson Charm มีสีแดง, White Charm มีสีขาว, Light Charm มีสีชมพูอ่อน

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) ผีเสื้อชอบแสงแดดจัด อุณหภูมิกลางคืนเย็น แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเย็นมาก สามารถปลูกใน กรุงเทพฯ ได้
arrow1.gif (56 bytes) ดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารครบครัน โปร่ง มีอินทรีย์วัตถุสูง
arrow1.gif (56 bytes) ถ้าต้องการดอกที่มีขนาดสม่ำเสมอ ดอกดกและดอกบานพร้อม ๆ กัน ควรจะเด็ดยอด โดยทำการเด็ดยอดเมื่อ ต้น สูง ประมาณ 6 นิ้ว หรืออาจจะเด็ดหลังจากปลูก 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นแต่ละต้นจะแตกกิ่งก้านทำให้พุ่มต้นใหญ่ขึ้น
arrow1.gif (56 bytes) ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดถึงให้ดอกประมาณ 3 เดือน