การเพาะเลี้ยงเนื้อเย...

18 April 2017
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยเป็นผลสำเร็จเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปลูก ดร.ทัศนีย์ ขาวเนียม ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำเสนอข่าวโดย Hicabletv Songkhla

คำแนะนำเบื้องต้นสำหร...

18 April 2017
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการเลี้ยงแพะ

#คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการเลี้ยงแพะ #สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก #สัตว์ประกอบพิธีทางศาสนา #เลี้ยงด้วยวิถีชาวบ้าน #วิถีพอเพียง แพะเป็นปศุสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่สามารถทำรายได้ให้แก่เ...

กว่าจะเป็นตลาดเกษตร...

27 December 2016
กว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ.(1)

ถ้าเอ่ยชื่อ ตลาดเกษตร ม.อ. คิดว่าทุกคนคงจะรู้จัก และน่าจะเคยไปใช้บริการกันบ้างแล้วน๊ะค๊ะ แต่ถ้าเอ่ยชื่อ "กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ" ก็คงต้อง งง ว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้ อาจเพราะกลุ่มงานนี้ เป็...

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search