คำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ | คำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (เพิ่มเิติม) | เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายต่างๆ

  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

: วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
ผลงานทางวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
การประมง การเลี้ยงสัตว์
อุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนการดำเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใน 14 จังหวัดภาคใต้
สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสาน
วัฒนธรรมไทยทางด้าน
ภูมิปัญญาเกษตร
สนับสนุนกิจกรรมและ
บทบาทขององค์กรเกษตร
ตลอดจนจัดตลาดสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตร
ของหน่วยงานราชการและเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรฯ
  0-7428-6019
   โทรสาร. 0-7421-2823

สอบถามการจองล๊อคโทร
  0-7428-6007 ,0-7428-6042

 

แผนผัง

              ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้ จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-7428-6019
โทรสาร.0-7421-2823

ในงานได้ จัดให้มี พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 19.00 น.
ณ บริเวณหน้าเวทีการแสดง งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
…………………………………….

เวลา 19.00 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษากล่าวรายงานการจัดงาน
  - ประธานขึ้นเวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ
  - ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
  - ประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(เทียนขนาดใหญ่บนเวที)
  - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วผู้เข้าร่วมในพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  - ประธานจุดโคมเทียนจากเทียนชัยฯ บนเวที
  - ประธาน (พร้อมโคมเทียน) ลงจากเวที
  - ประธานพร้อมโคมเทียนยืนประจำแท่นที่จัดไว้ด้านล่างหน้าเวทีฯ
  - ผู้บริหารคณะฯ กรรมการงานเกษตรฝ่ายต่างๆ
ผู้มาร่วมงานที่ยืนแถวด้านหลังประธานเข้าไปขอต่อโคมเทียน
จากประธาน ผู้ร่วมพิธีทั่วไปจุดโคมเทียน
  - ประธานประจำที่เรียบร้อย
  - ประธาน ผู้ร่วมงานร้องเพลงสดุดีมหาราชา (2 จบ)
  - จุดพลุไฟตะไล
  - เสร็จพิธี
หมายเหต 1. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และคณะกรรมการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
  2. นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
  3. ขอความร่วมมืองดใช้เสียงในช่วงเวลาดังกล่าว

"คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม"
      
   โดยมีกำหนดการพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตามกำหนดการ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550

เวลา 16.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันในบริเวณพิธีเปิดงาน
เวลา 17.00 น. - ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
  - ประธานเปิดกรวยดอกไม้เฉลิมพระเกียรติฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บริเวณซุ้ม)
  - นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบสูจิบัตรแก่ประธาน
  - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบของที่ระลึก
เวลา 17.30 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวรายงาน
  - ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู่สนับสนุนการจัดงาน
  - ประธานกล่าวเปิดงานฯ
   และตัดริบบิ้นพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
เวลา 18.00 น. - ประธานชมนิทรรศการ
หมายเหตุ แต่งกายสุภาพ / เสื้อสีเหลือง

     ขอเชิญประกวดพืช รางวัลชนะเลิศการจัดสวนหย่อม 5,000 บาท
      และประกวดพืชต่างๆ มากมาย พร้อมเกียรติบัตร

     ขอเชิญประกวดภาพถ่ายดิจิตอล รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
      หัวข้อการประกวด "บรรยากาศในงานเกษตรภาตใต้ ครั้งที่ 15"
     (รับสมัคร 11 - 15 ส.ค.50 )

     ขอเชิญประกวดมิสคลีเน็กซ์ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
      (รับสมัครถึง 7 ส.ค.50 โทร.074-286219-20)


นิทรรศการ
สัมมนา/เสวนา
ประกวด/สาธิต
บริการ
การแสดง/ศิลปวัฒนธรรม
จัดจำหน่าย / แสดง
ประมูลภาพวาดบริจาคครั้งที่ 2
ผลการตัดสินการประกวด
ประมวลภาพในงาน

  รายละเอียดการจองล็อค
กำหนดการ ใบสมัครจองล็อคพิเศษ
ราคาค่าเช่าพื้นที่ ใบสมัครจองล็อคทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากล็อคงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15
โซนซุ้มอาหารว่าง โซนเฟอร์นิเจอร์
โซนต้นไม้ โซนสินค้าอุตสาหกรรมรายย่อย
โซนทั่วไป โซนหนังสือ
โซนทั่วไปเล็ก โซนอาหารว่าง
โซนเทคโนโลยี  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้า(ผลการจับฉลาก)งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15

เชิญชวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นงานกิจกรรมวิชาการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 15 

 กลับหน้าหลักงานวันเกษตร (C) 2549 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      ปรับปรุงล่าสุด 26/05/50
กลับหน้าคณะฯ