พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น.

09.30 น. - ดนตรีไทยบรรเลง
10.00 น.

- ต้อนรับผู้ร่วมพิธีเปิด
- พิธีกรกล่าวแจ้งกำหนดการ

10.30 น.

- ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี

11.00 น. 

- คณบดีกล่าวรายงาน
- ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานฯ 
- ประธานตัดริบบิ้น

11.30 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำประธานชมนิทรรศการ


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น.
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความสามัคคีของประชาชน
18.30 น. - ฉายวีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจ
19.00 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานขึ้นเวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ
- ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรม สาทิสลักษณ์
- ประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ประธานจุดโคมเทียนจากเทียนชัยฯ
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
- ประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
20.00 น.  - เสร็จพิธีAll Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com