..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ..
ป้อนวันที่ :     
รายการใช้รถประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563     ..รายละเอียด..
รถ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
รถคณบดี                                                
ตู้ 5157                  คุณจารี/KHK                
ตู้ 4026                 อาคารฯ/-                
ฟอร์ด 2087                 อาคารฯ/-                
อีซูซุ 6377                  พัสดุ/-                
กระบะ 4032                  คุณวันดี/คลองหวะ/KHK                     
บรรทุก 81-2740                                                
มินิบัส 0169                                                
บัสแอร์ 0331                                                
บัส 0186                                                
บัส แพทย์                                                
บัส สนอ.                                                
บัส วิศวะ                                                
บัส บริษัท                                                
กระบะ 225                 อาคารฯ/-                
บัส พยาบาล                                                
ตู้ 40-0513                 อาคารฯ/-                
ตู้ 40-0512                 อาคารฯ/-                
vigo 3892                                                
บรรทุก 40-0587                                                

หมายเหตุ * พนักงานขับรถมีทั้งหมด 8 คน
ต้องการจองรถโปรดติดต่อ : คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว โทร.6031
รายชื่อพนักงานขับรถ
1 นาย ภูษิต ฝาเจริญ 08-4853-4094
2 นาย พรรรพต กองสวัสดิ์ 08-6960-3428
3 นาย ศิลา ณ มณี 08-6960-8257
4 นาย ทรงศิลป์ ไชยสงคราม 08-1328-3435
5 นาย กรกต กองแก้ว 08-5080-2388
6 นาย ประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ 09-0716-6955
7 นาย อภิชล เพ็ชร์บูรณ์ 08-3104-2482
8 นาย สายันต์ สุระสังวาลย์ 08-6956-4134

.. ผู้ดูแลระบบ ..
CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.