หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   

    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
    ผลการคัดเลือกโครงการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ ประจำปี 2557
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
    รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ.
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 4 อัตรา
    กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

   
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556” ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) ด้านบริการวิชาการ “ระดับดีเด่น”
สกว.หนุน ม.อ.พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันทนแล้ง-ผลผลิตสูง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
กิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง “รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3”
โดยคณะทำงานจัดการความรู้
ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด ตอน 1 | ตอน 2 | ตอน 3::..

ดูย้อนหลัง>>
   
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
      (25 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
      (23 ก.ค.57)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (22 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (22 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ.
      (22 ก.ค.57)
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร
      (15 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (15 ก.ค.57)
    การรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      (4 ก.ค.57)
    แก้ไขคุณสมบัติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา
      (12 มิ.ย.57 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 4 อัตรา
      (28 พ.ย.56)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เหลือ 2 อัตรา
      (20 พ.ย.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
      (18 พ.ย.ค.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
      (18 พ.ย.56)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -04-07-57)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -04-07-57)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 3 กันยายน 2556
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th