กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อ Login ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

username : *
password : *
 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์
074-286031