คำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ | คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก | ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน

  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

: วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และเทคโนโลยีด้านการเกษตร
การประมง อุตสาหกรรม  
การพัฒนาชนบท
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อเกษตรกร และผู้สนใจ
อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรฯ
  0-7428-6001, 0-7428-6059 ,
  0-7428-6014-5


รายละเอียดการจองล็อค
กำหนดวันจับฉลาก
ขั้นตอนการจับฉลาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากจองล็อค
ดูโลโก้/download


แผนผังงาน

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2549 ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในงานจะจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกรและประชาชน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการแสดงนิทรรศการของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประกวดและสาธิตทางด้านการเกษตร การประชุม/สัมมนา การแสดงบนเวที รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร และสินค้าทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-7428-6001 , 0-7428-6059 , 0-7428-6014-5

"เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ฉลองสิริราชฯ 60 ปี"
      
  

กำหนดการเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล
นิทรรศการกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิทรรศการหน่วยงานภายในคณะฯ
การประชุม/อบรม/สัมมนา
การประกวด/สาธิต
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
แปลงสาธิต
การแสดงสินค้า
ระบบการจราจรในช่วงระหว่างงาน
catalogue ประมูลภาพวาด
ผลการประกวดและแข่งขันประเภทต่างๆ
ประมวลภาพงานวันเกษตรแห่งชาติ 2549

 

 กลับหน้าหลักงานวันเกษตร (C) 2549 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      ปรับปรุงล่าสุด 10/08/49
กลับหน้าคณะฯ