35 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

           ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18
โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
วันอังคาร 17 สิงหาคม 2553


16.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันหน้าอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
17.00 น. ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธีเปิดงาน
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน
ประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18 และตีฆ้องเปิดงาน
ประธานเดินชมงานและนิทรรศการทางวิชาการ

..::รายงานการประเมินผลงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18::..

เปิดรั้ว ม.อ.เดือน สิงหาคม 2553
งานเกษตรภาคใต้ 13-22 สิงหาคม 2553
งาน ม.อ.วิชาการ 17-20 สิงหาคม 2553
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-20 สิงหาคม 2553
ตลาดนัดหลักสูตร 18-20 สิงหาคม 2553


All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com