พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19
โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554


รวม share :
>> ฯพณฯชวน หลีกภัย กับผีเสื้อแสนสวย
>> ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19
>> ภาพบรรยากาศ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เดินชมงานและชมนิทรรศการทางวิชาการในงานเกษตรภาคใต้
>> สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(7) ตอน ภาพประทับใจ

13.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณเปิดงาน
14.00 น. - ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
- นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบสูจิบัตรแก่ประธาน
- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบของที่ระลึก
14.30 น.

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวรายงาน
- ประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19

15.00 น.  - ประธานเดินชมงานและนิทรรศการทางวิชาการ

..::รายงานการประเมินผลงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19::..


เปิดรั้ว ม.อ.เดือน สิงหาคม 2554

  • งานเกษตรภาคใต้ 12-21 สิงหาคม 2554
  • งาน ม.อ.วิชาการ 15-17 สิงหาคม 2554
  • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 15-18 สิงหาคม 2554

All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com