หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

แผนดำเนินการสิ่งก่อสร้าง


icon1  แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีงบประมาณ 2560 new 
    (ที่มา : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์)

icon1  แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีงบประมาณ 2556-2557  
    (ที่มา : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์)

icon1  แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีงบประมาณ 2555
    (ที่มา : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์)

icon1  แผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ปีงบประมาณ 2554
    (ที่มา : หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)