..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ..
ป้อนวันที่ :     
รายการใช้รถประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566     ..รายละเอียด..
รถ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
รถคณบดี                                                
ตู้ 5157                  คุณศิริพร/อ.เมืองสงขลา                         
ตู้ 4026                 อาคารฯ/หาดใหญ่                
ฟอร์ด 2087                                                
อีซูซุ 6377                 คุณสมจิต/รัตภูมิ                         
กระบะ 4032                                                
บรรทุก 81-2740                                                
มินิบัส 0169                        คุณสิขเรศ/วัดคลองเรียน                 
บัสแอร์ 0331                                                
บัส 0186                                                
บัส แพทย์                                                
บัส สนอ.                                                
บัส วิศวะ                                                
บัส บริษัท                                                
กระบะ 225                 อาคารฯ/หาดใหญ่                
บัส พยาบาล                                                
ตู้ 40-0513                 อาคารฯ/ต่อทะเบียน                
ตู้ 40-0512                                                
vigo 3892                       คุณกรชนก/คลองหอยโข่ง               
บรรทุก 40-0587                                                

หมายเหตุ * พนักงานขับรถมีทั้งหมด 8 คน
ต้องการจองรถโปรดติดต่อ : คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว โทร.6031
รายชื่อพนักงานขับรถ
1 นาย ภูษิต ฝาเจริญ 08-4853-4094
2 นาย พรรรพต กองสวัสดิ์ 08-6960-3428
3 นาย ศิลา ณ มณี 08-6960-8257
4 นาย ทรงศิลป์ ไชยสงคราม 08-1328-3435
5 นาย ประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ 09-0483-2805
6 นาย อภิชล เพ็ชร์บูรณ์ 08-3104-2482
7 นาย สายันต์ สุระสังวาลย์ 08-6956-4134
8 นาย วิศณุ เพ็ชร์สุวรรณ์ 06-1174-4954

.. ผู้ดูแลระบบ ..
CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.