..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ..
ป้อนวันที่ :     
รายการใช้รถประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2567     ..รายละเอียด..
รถ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
รถคณบดี                                                
ตู้ 5157                       คุณจิราภรณ์/สนามบินหาดใหญ่                       
ตู้ 4026                 /                
ฟอร์ด 2087                 คุณกรชนก/สถานนีคลองหอยโข่ง                
อีซูซุ 6377                            คุณสมจิต/รัตภูมิ(ส่งนม)             
บรรทุก 81-2740                                                
มินิบัส 0169                                                
บัสแอร์ 0331                                                
บัส 0186                                                
บัส แพทย์                                                
บัส สนอ.                                                
บัส วิศวะ                                                
บัส บริษัท                                                
กระบะ 225                 -/                
บัส พยาบาล                                                
ตู้ 40-0513                 /                
ตู้ 40-0512                                                
vigo 3892               คุณธัญญรัตน์/สถานนีคลองหอยโข่ง                
บรรทุก 40-0587                                                
กระบะ 224                                                

หมายเหตุ * พนักงานขับรถมีทั้งหมด 7 คน
ต้องการจองรถโปรดติดต่อ : คุณฐิติพงค์ ชินผา โทร.6063
รายชื่อพนักงานขับรถ
1 นาย พรรรพต กองสวัสดิ์ 08-6960-3428
2 นาย ศิลา ณ มณี 08-6960-8257
3 นาย ทรงศิลป์ ไชยสงคราม 08-1328-3435
4 นาย ประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ 09-0483-2805
5 นาย อภิชล เพ็ชร์บูรณ์ 08-3104-2482
6 นาย สายันต์ สุระสังวาลย์ 08-6956-4134
7 นาย วิศณุ เพ็ชร์สุวรรณ์ 06-1174-4954

.. ผู้ดูแลระบบ ..
CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.