หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
พื้นที่ 5ส ดีเด่น
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th


กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2560
      รายงานการประชุม 5ส ครั้งที่ 53(2/2561)10 เม.ย.61
      แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2560
      รายงานการประชุม 5ส ครั้งที่ 52(1/2561)11ม.ค.61
      รายงานการประชุม 5ส ครั้งที่ 51(3/2560)25ธ.ค.60


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
     "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
     "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
     "5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมย่อยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง
โดยกำหนดครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 13.30 น.
โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรม ของบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ม.อ.
เจ้าหน้าที่เทศบาลคอหงส์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน

การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 53(2/2561) วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.15 น.- 11.45 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 52(1/2561) วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.05น. – 10.20 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 51(3/2560) วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.05 น.-11.45 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 50(2/2560) วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.50 น.-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..