หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
พื้นที่ 5ส ดีเด่น
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th


กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2559
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
      แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559
      แบบฟอร์ม 5ส ปีการศึกษา 2559
      มาตรฐาน 5ส ปีการศึกษา 2559
      คำสั่งที่ 119/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
     "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
     "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
     "5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม


คณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2560
ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกร
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::Share Big Cleaning Day::..คณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2560
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
          Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2559
ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..