หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 18  ปรับปรุงโรงอาหาร สถานีวิจัยเทพา
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชา/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2554

2

 ทบทวนรูปแบบและประมาณราคากลาง

10 ม.ค. 55
3

 จัดส่งกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

20 ม.ค. 55  
 

 ทบทวนรูปแบบและประมาณราคากลาง (2)

25 พ.ค. 55
 

 จัดส่งกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (2)

20 มิ.ย. 55  

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2555

back