หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 2  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสโมสรนักศึกษา
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูล

1 ก.พ. 55

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

13 ก.พ. 55
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ

1 มี.ค. 55
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

15 มี.ค. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2555 ลงวันที่ 9 มี.ค. 55
  • ในวงเงิน 105,673.20 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 
  • เข้าทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 55

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2555

back