การเช่าพื้นที่

    ช่วงเวลาการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า
    โซนพิเศษ 2-12 พฤษภาคม 2560 (สมัครทางไปรษณีย์ เฉพาะรายเก่า)
    โซนพิเศษ 15-19 พฤษภาคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง)
    โซนปกติ 12-16 มิถุนายน 2560 (สมัครด้วยตนเอง)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 6007, 0 7428 6042, 0 7455 8811
หรือ ติดตามข่าวสารจากช่องทาง Application Line ( ID : @mqw5952c )