หน้าหลัก

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ กองอำนวยการงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา ๑๘.๓๐ น.ฉายวีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
เวลา ๑๘.๕๐ น. คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ประธานในพิธี) มาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่มทอง วางพานพุ่มเงิน ประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
(ประธานกล่าวนำ ผู้เข้าร่วมงานกล่าวตาม)
- ผู้เข้าร่วมในพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้บริหารคณะฯ กรรมการงานเกษตรฝ่ายต่างๆ ผู้มาร่วมงานจุดเทียนพร้อมกัน
- ประธาน ผู้ร่วมงานร้องเพลงสดุดีมหาราชา (2 จบ)
- ประธานนำกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 จบ
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และคณะกรรมการแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า
2. นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
3. ขอความร่วมมืองดใช้เสียงในช่วงเวลาดังกล่าว
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25
11-20 สิงหาคม 2560


                งานเกษตรงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 กับการนำเสนอแนวคิด “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. ๕๐ ปี

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
            คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้อมนำแนวพระราชดำริทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงาน ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อให้ปวงชน และ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้     และโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งครบ 50 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำเสนอการเกษตรที่สะท้อน แนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ การนำนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร มุ่งนำเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ งานแสดงสินค้า เครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และการประชุมสัมนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง


กำหนดการ
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
ประธานในพิธีเปิด
         ณ ด้านหน้ากองอำนวยการงานเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ เต้นท์พิธีเปิดงาน
15.30 น. ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
              ประธานมอบโล่และประกาศกัยรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
              ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25
              ประธานเดินชมงานและนิทรรศการทางวิชาการ
              ประธานชมนิทรรศการรณรงค์บริโภคไข่**
**เมนูอาหารไข่ทอดพระอาทิตย์ ข้าวสวยแจกจ่ายผู้ร่วมงาน จำนวน 3000 ชุด เวลา 14.30 น.-15.00 น. และ 16.00 น. เป็นต้นไป


                เชิญพบกับพรรณไม้สวยงาม และปติมากรรมทรายขาว ICE FLOWER DOME
 

เชิญติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทางเพจงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.