หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_pr
arch_plan
arch_report
arch_work

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

 

point   งานปรับปรุงห้อง 102 ชั้น 1 อาคาร 1 (ลานเรือ)   (24 ก.พ.54) new2
   
point   งานปรับปรุงผิวพื้นอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ (ชั้น 1,2,3)
  (22 ก.พ.54) new2  

point   ผลการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นสำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
      (ชั้น 2 อาคาร 2)
   (2 ก.พ.54)