ติดต่อ

ติดต่อภายในงาน
    กองอำนวยการฯ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 074-286045
    facebook : งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ. 
เหตุด่วน ฉุกเฉิน
      กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยงานเกษตรฯ 074-286189
      ศูนย์รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย  074-282190 , 074-282191, 074-558863

สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
     191,  074-257990 , 074-258444, 074-257333
      สถานีตำรวจภูธรคอหงส์  191,  074-211411


ศูนย์ประสานงาน งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074 286 060 หรือ 074 286059 โทรสาร 074 558803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com

ฝ่ายพาณิชยกรรม (เช่าพื้นที่จำหน่าย-แสดงสินค้า)
ห้อง 139 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์ 074 286 007 หรือ 074 286042 โทรสาร 074 558811
หรือ ติดตามข่าวสารจากช่องทาง Application Line ( ID : @mqw5952c )